Fundamentals of Remote Sensing (RS နည်းပညာ၏ အခြေခံများ)

  • Reading time:4 mins read

Remote Sensing နည်းပညာမိတ်ဆက် What you will learn Remote Sensing နည်းပညာ၏အခြေခံသဘောတရားများ လျှပ်စစ်သံလိုက်ရောင်ခြည်များ၏ ရူပဗေဒ Remote Sensing နည်းပညာ၏ နယ်ပယ်များ Remote Sensing ပုံရိပ်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ သုံးသပ်ခြင်း Description [English Below] ဤ…

Continue ReadingFundamentals of Remote Sensing (RS နည်းပညာ၏ အခြေခံများ)